juni 15, 2024

Wonen Bij

Een leuke woon website

Eigendomsinformatie

2 min gelezen

Door gebruik te maken van kadastralekaart.com kun je een extra abonnement nemen om zo eigendomsinformatie in handen te krijgen. Het rapport met eigendomsinformatie geeft antwoord op de veel gestelde vraag wie er nou eigenlijk precies de eigenaar is van een bepaald perceel of een bepaald pand. Met de eigendomsinformatie die aangeboden wordt door het Kadaster krijg jij antwoorden op vragen waarmee je vaak al enige tijd rondloopt.

Je krijgt zo een samenvatting van de originele eigendomsakte

In het eigendoms informatierapport tref je een uittreksel aan van de eigendomsakte. Daarmee is het meteen een samenvatting van de originele eigendomsakte. Kies je voor eigendomsinformatie dan krijg je echter nog heel erg veel meer informatie voorgeschoteld. Zo krijg je de naam van de eigenaar van een bepaald perceel of een pand, en krijg je onder ogen wie de zakelijke rechten op dat pand of dat perceel precies heeft.

Mits de informatie beschikbaar is bij het Kadaster

Ook kom je er achter in welk jaar sprake is geweest van verkoop, mocht dit bekend zijn bij het Kadaster, want zij zorgen voor de actuele informatie. Dat geldt eveneens voor de koopsom. Ook die krijg je geleverd, mits die informatie beschikbaar is bij het Kadaster. Daarmee is nog niet het hele verhaal over de eigendomsinformatie verteld, want je krijgt ook een omschrijving van het object, je krijgt de kadastrale aanduiding en ook de kadastrale oppervlakte. Ook krijg je meteen zicht op eventuele belemmeringen op een perceel en aanvullende registraties, mocht daar al sprake van zijn. Ook wordt verwezen naar het brondocument.

Online informatie van het Kadaster is gratis, je kunt echter abonnementen afsluiten

Kadastrale kaart is als het ware het online Kadaster, met steeds de meest actuele gegevens en de op dat moment geldende grenzen en eigendomsinformatie. De basis van kadastralekaart.com is gratis. Je kunt er echter tal van aanvullende diensten bij nemen, en dat in abonnementsvorm.